top of page

(N)iemandsland #1   2021

120 x 160 cm

Garen op canvas

Langzaam maar zeker heeft de mens de aarde veranderd van een woekerend tapijt, naar een strak lappendeken. Netjes en efficiënt is de aarde omgeploegd zodat zij bruikbaar werd. Alle stukken grond zijn keurig vastgelegd en toebedeeld. Wat ooit niemands land was, werd iemands land.

bottom of page