(N)iemandsland #2   2021

Garen, vilt, handgeschept papier en textiel op canvas

120 x 160 cm

Dit werk is op een aluminium spieraam opgespannen met een dikte van 45 mm.

Langzaam maar zeker heeft de mens de aarde veranderd van een woekerend tapijt, naar een strak lappendeken. Netjes en efficiënt is de aarde omgeploegd zodat zij bruikbaar werd. Alle stukken grond zijn keurig vastgelegd en toebedeeld. Wat ooit niemands land was, werd iemands land.