(N)iemandsland #1   2021

Garen op canvas 

120 x 160 cm

Dit werk is op een aluminium spieraam opgespannen met een dikte van 45 mm.

Langzaam maar zeker heeft de mens de aarde veranderd van een woekerend tapijt, naar een lappendeken bestaande uit talloze vlakjes grond. Netjes en efficiënt is de aarde omgeploegd zodat zij bruikbaar werd. Alle stukken zijn grond keurig vastgelegd en toebedeeld. Wat ooit niemands land was, werd benoemd tot iemands land.